Dicle Üniversitesi 2. Dünya Sulama Forumuna Katıldı

Dicle Üniversitesi (D.Ü.) Ziraat Fakültesi, ülkemizin de üyesi olduğu, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) koordinatörlüğünde, Tayland Ulusal Sulama ve Drenaj Komisyonunun (THAICID) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2. Dünya Sulama Formu”na katıldı.

540

Dicle Üniversitesi (D.Ü.) Ziraat Fakültesi, ülkemizin de üyesi olduğu, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) koordinatörlüğünde, Tayland Ulusal Sulama ve Drenaj Komisyonunun (THAICID) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2. Dünya Sulama Formu”na katıldı.

Tayland’ın Chiang Mai şehrinde, 6-12 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen foruma, dünyanın farklı ülkelerinden 1000’in üzerinde katılımcı ilgi gösterdi. Türkiye’den Sadece Dicle Üniversitesi Bildiri Sundu Türkiye’den sadece Dicle Üniversitesi tarafından 2 sözlü bildirinin sunulduğu forumda, 3 ana tema altında çok sayıda sözlü bildiri sunuldu ve 17 yan etkinlik düzenlendi. Dünyada ve ülkemizde kuraklık ve sel gibi ekstrem iklim değişiklikleri ve bunların hidrolojik döngü ve tarımsal üretime etkilerine dikkat çekilen forumda, D.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Öner Çetin tarafından “Raising Water Productivity Levels and Ensuring Sustainability of Irrigation for High Water Using Crops”, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Üzen tarafından ise “Institutional and Agronomic Approaches on Drought Management and Some Main Crops Cultivated in Turkey” isimli sözlü bildiriler sunuldu.

​Dünyanın En Büyük Sorunu Kuraklık Sel ve İklim Değişikliği Dünyada ve ülkemizde kuraklık ve sel gibi ekstrem iklim değişikliklerine karşı ülkesel bazda alınması gereken stratejik önlem önerilerinin tartışıldığı forumda, iklim değişikliğinin ülke ekonomilerini hem halk sağlığı hem de tarımsal üretim ve verim açısından olumsuz etkilediği ve buna karşılık tarımda sulama ve gübreleme ekonomisi üzerine önerilerde bulunuldu.