IndustriALL Tayland hükümetini ILO’ya şikâyet etti

İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü olan 7 Ekim'de IndustriALL Küresel Sendika, sendikal hakların ağır ihlali nedeniyle Tayland hükümeti aleyhine ILO'ya şikâyette bulundu.

677

İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü olan 7 Ekim’de IndustriALL Küresel Sendika, sendikal hakların ağır ihlali nedeniyle Tayland hükümeti aleyhine ILO’ya şikâyette bulundu.

IndustriALL’un ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi’ne yaptığı şikâyet, Tayland’da sendikal hak ihlaliyle ilgili 18 olayı kapsıyor.

Ülkede kendisine bağlı yedi sendika bulunan IndustriALL, Tayland hükümetini, ülkenin 39 milyon işçiden oluşan işgücünü korumamakla suçluyor. Bu işçilerin yarısı kayıt dışı sektörde istihdam ediliyor.

Hak ihlalleri çoktandır sürmekle birlikte, durum, Mayıs 2014’teki askeri darbeden sonra kurulmuş olan mevcut hükümet döneminde düzelmedi.

Tayland yasaları işgücünün yaklaşık yüzde 75’ine sendika ve toplu sözleşme haklarını sağlayamıyor. Bu ise ülkede yüzde 1,5 gibi Güneydoğu Asya’daki en düşük sendikalaşma düzeyine yol açıyor.

Küresel markaların çeşitli sektörlerde üretim yaptığı Tayland’daki sanayi bölgelerinde işçilerin yaklaşık yüzde 50’si geçici statüde istihdam ediliyor. Tayland yasaları geçici işçilerin, aynı işte yıllardır çalışıyor olsalar bile, bir şirkette sendikalaşmasını zorlaştırıyor.

Güvencesiz işçiler işyerlerindeki sendikalaşmayı durdurmak için de kullanılıyor. Bir şirket işyerindeki sendikalaşmayı önlemek için işgücünün yüzde 60’ını işten attı ve yerlerine yeni işçiler aldı.

İşçiler genelde sendikalı oldukları ya da toplu sözleşme yapmaya çalıştıkları için işten atılıyorlar. Mahkemelerin işe iade kararı verdiği hallerde ise şirketler genelde kararları uygulamıyor ya da işçilerin işten ayrılması için yoğun baskı uyguluyor. Ya da yargı süreci o kadar sürüncemeye giriyor ki işçiler işverenin ödediği parayı alıp istifa etmek zorunda kalıyorlar.

Şikâyet başvurusunda IndustriALL, Tayland hükümetinin sendikalara danışarak iş yasalarını gözden geçirmesini ve sendika özgürlüğü, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerini onaylamasını istiyor.

Şikâyette yer alan 18 olayla ilgili olarak ise IndustriALL, Tayland hükümetinden, “işverenlerin tüm iyileştirme ve tazminat kararlarına uymasını ve işçilerin temel haklarına saygı göstermesini sağlamasını” istiyor.

IndustriALL genel sekreteri Jyrki Raina bu konuda şöyle dedi:

“Tayland birçok çokuluslu şirket için küresel tedarik zincirinde merkez konumundadır. Hükümet ekonominin belkemiği olan işçileri korumak için daha fazla şey yapmalıdır. Keza, çokuluslu şirketler Tayland’daki tedarikçilerinde ve iştiraklerinde işçilerin haklarının ihlaline izin vermemelidir.”